Welcome to the ILEA Alumni Portal

Welcome to the website of the ILEA Global Network (IGN) Alumni Portal. The Alumni Portal is a resource for ILEA alumni to connect with the network of 70,000 ILEA graduates and access current resources for law enforcement professionals.

If you do not remember your password to log into the Alumni Portal, you can reset your password in the Reţeaua Globală ILEA application.

Para restablecer su contraseña, por favor visite el IGN

Vous pouvez réinitialiser le mot de passe en visitant IGN.

หากท่านต้องการตั้งรหัสผ่านใหม่ ขอให้เข้าไปที่เว็บไซต์ IGN.

Para redefinir a sua palavra-passe, visite o IGN.

Forgot your username or don't have an account yet? Click here to contact us.


Cod de Conduită

Portalul Global al Absolvenţilor ILEA  Cod de Conduită 

Portalul Global al Absolvenţilor ILEA este un loc în care se promovează profesionalismul, simţul de răspundere şi respectul într-un mediu securizat de învăţare şi relaţionare. Toţi participanţii care vizitează platforma au dreptul de a fi şi a se simţi în siguranţă în orice moment. 

Conduita pe care o adoptaţi atunci când vizitaţi Portalul Absolvenţilor, participaţi la discuţii, transmiteţi istorisiri şi bune practici este o reflectare directă a Dvs., a instituţiei şi compartimentului pe care îl reprezentaţi precum şi a ţării pe care o reprezentaţi. Aşadar aveţi sarcina de a vă comporta în aşa manieră încât să fiţi un motiv de mândrie, pentru Dvs. şi cei pe care îi reprezentaţi. Ne aşteptăm să faceţi tot ce este necesar în calitate de absolvent ILEA pentru a adera la regulile de mai jos pe perioada cât vizitaţi Portalul Absolvenţilor: 

 

  • Nu este permisă înşelăciunea sau încălcarea Codului de Onoare ILEA. 
  • Nu este permis furtul sau uzul proprietăţii intelectuale a altuia fără permisiunea acestuia. 
  • Nu este permisă lipsa de respect, sfidarea sau atitudinea agresiva la adresa altui Absolvent, instructor, membru al personalului sau oricărui alt membru din cadrul Portalului. 
  • Nu este permisă adoptarea unei conduite care să dăuneze bunei ordini şi discipline sau care este de natură a aduce o discreditare la adresa ILEA. 
  • Nu este permisă folosirea necorespunzătoare sau neautorizată a resurselor de tehnologie informatică ale ILEA. 
  • Participanţii la platformă nu au permisiunea de a face declaraţii publice ameninţătoare sau care incită la violenţă împotriva indiferent cărui grup sau persoane fizice individualizate prin rasă, sex, culoare, religie, origine etnică sau orientare sexuală. 

 

MĂSURI DISCIPLINARE 

Orice încălcare a regulilor de conduită şi/sau exercitarea unei conduite nepermise pentru un lucrător al organelor de aplicare a legii poate avea ca rezultat eliminarea Dvs. imediată de pe Portalul Absolvenţilor.