Welcome to the ILEA Alumni Portal

Welcome to the website of the ILEA Global Network (IGN) Alumni Portal. The Alumni Portal is a resource for ILEA alumni to connect with the network of 70,000 ILEA graduates and access current resources for law enforcement professionals.

If you do not remember your password to log into the Alumni Portal, you can reset your password in the Globalna Sieć Ilea application.

Para restablecer su contraseña, por favor visite el IGN

Vous pouvez réinitialiser le mot de passe en visitant IGN.

หากท่านต้องการตั้งรหัสผ่านใหม่ ขอให้เข้าไปที่เว็บไซต์ IGN.

Para redefinir a sua palavra-passe, visite o IGN.

Forgot your username or don't have an account yet? Click here to contact us.


Regulamin

Portal Absolwentów ILEA Global - Regulamin 

 

Portal Absolwentów ILEA Global to miejsce, które promuje profesjonalizm, odpowiedzialność i szacunek w bezpiecznym wirtualnym środowisku stworzonym dla uczenia się i tworzenia sieci kontaktów. Wszyscy uczestnicy, którzy odwiedzają platformę, mają prawo być chronieni i czuć się bezpiecznie przez cały czas. 

Zachowanie uczestników podczas odwiedzania witryny portalu absolwentów, uczestniczenia w dyskusji, dzielenia się historiami, najlepszymi praktykami, jest bezpośrednim odzwierciedleniem samych siebie, ich organizacji, działu oraz kraju. W związku z tym, są oni zobowiązani do postępowania w taki sposób, aby dbać o dobre imię własne i tych, których reprezentują. Oczekujemy, że każdy odwiedzający portal, jako absolwent ILEA, dołoży wszelkich starań, aby przestrzegać Regulamin podczas odwiedzania Globalnego Portalu Absolwentów. Następujące zachowanie jest niedopuszczalne na Portalu Absolwentów: 

  • Oszukiwanie lub naruszanie Kodu Honorowego ILEA 
  • Kradzież lub używanie własności intelektualnej innej osoby bez jej zgody 
  • Brak szacunku, wyzwiska lub ataki skierowane do innych absolwentów, instruktorów, pracowników lub innych członków Portalu 
  • Angażowanie się w działania, które szkodzą dobremu porządkowi i dyscyplinie lub mogą dyskredytować ILEA 
  • Niewłaściwe lub nieautoryzowane wykorzystanie zasobów technologii informatycznych ILEA 
  • Wygłaszanie publicznych oświadczeń, które grożą lub podżegają do przemocy wobec jakiejkolwiek grupy lub osoby wyróżniającej się rasą, płcią, kolorem skóry, religią, pochodzeniem etnicznym lub orientacją seksualną 

 

 

Dyscyplina  

Każde naruszenie zasad postępowania i/lub zachowanie, które nie przystoi funkcjonariuszowi organów ścigania może skutkować natychmiastowym wykluczeniem z Portalu Absolwentów.