Welcome to the ILEA Alumni Portal

Welcome to the website of the ILEA Global Network (IGN) Alumni Portal. The Alumni Portal is a resource for ILEA alumni to connect with the network of 70,000 ILEA graduates and access current resources for law enforcement professionals.

If you do not remember your password to log into the Alumni Portal, you can reset your password in the ILEA globaalvõrgustik application.

Para restablecer su contraseña, por favor visite el IGN

Vous pouvez réinitialiser le mot de passe en visitant IGN.

หากท่านต้องการตั้งรหัสผ่านใหม่ ขอให้เข้าไปที่เว็บไซต์ IGN.

Para redefinir a sua palavra-passe, visite o IGN.

Forgot your username or don't have an account yet? Click here to contact us.


Käitumisjuhend

ILEA globaalvõrgustiku vilistlasportaal  käitumisjuhend 

ILEA globaalvõrgustiku vilistlasportaal on ohutu virtuaalse õppimise ja võrgustumise keskkond, mis edendab professionaalsust, vastutustunnet ja lugupidamist. Kõigil, kes osalejatena platvormi külastavad, on õigus end alati tunda turvaliselt ja kaitstuna. 

 

Teie käitumine vilistlasportaali veebisaiti külastades, aruteludes osaledes, lugusid ja häid kogemusi jagades peegeldab Teid, Teie organisatsiooni, osakonda ja koduriiki. Seetõttu lasub Teil kohustus käituda nii, et teete au iseendale ja neile, keda esindate. Me loodame, et ILEA vilistlasena globaalvõrgustiku vilistlasportaali külastades peate Te kinni käitumisjuhendist. Lubatud ei ole: 

  • Petmine või ILEA aukoodeksi rikkumine. 
  • Varastamine või ilma loa teistele kuuluvat intellektuaalomandi kasutamine. 
  • Teiste vilistlaste, instruktorite, personali või mõne teise portaali kasutaja suhtes lugupidamatu, väljakutsuv või vaenulik käitumine. 
  • Oma käitumisega hea tava ja distsipliini kahjustamine või ILEA diskrediteerimine. 
  • Sobimatu või lubamatu ILEA tehnoloogiliste ressursside kasutamine. 
  • Üksikisikutele või rühmadele nende rassi, soo, värvi, usulise kuuluvuse, etnilise päritolu või seksuaalse sättumuse alusel ähvardavate või vägivalda õhutavate avalduste tegemine. 

 

DISTSIPLIIN 

Käitumisjuhendi rikkumine ja/või õiguskaitsetöötajale ebasobiv käitumine võib kaasa tuua Teie viivitamatu eemaldamise vilistlasportaalist.