Welcome to the ILEA Alumni Portal

Welcome to the website of the ILEA Global Network (IGN) Alumni Portal. The Alumni Portal is a resource for ILEA alumni to connect with the network of 70,000 ILEA graduates and access current resources for law enforcement professionals.

If you do not remember your password to log into the Alumni Portal, you can reset your password in the Globální síť ILEA application.

Para restablecer su contraseña, por favor visite el IGN

Vous pouvez réinitialiser le mot de passe en visitant IGN.

หากท่านต้องการตั้งรหัสผ่านใหม่ ขอให้เข้าไปที่เว็บไซต์ IGN.

Para redefinir a sua palavra-passe, visite o IGN.

Forgot your username or don't have an account yet? Click here to contact us.


Etický kodex

Globální portál absolventů ILEA – Etický kodex

Globální portál absolventů ILEA je místem, které podporuje profesionalituodpovědnost a respekt v bezpečném prostředí pro virtuální vzdělávání a síťování (networking)Všichni účastníci, kteří tuto platformu navštěvují, mají právo být v bezpečí a vždy se cítit bezpečně. 

Vaše chování během návštěvy webových stránek Portálu absolventů, účast vdiskusích, sdílení úspěchů, osvědčených postupů vypovídá mnohé o vás, vaší organizace, vašem oddělením a vaší zemi. Je proto vaší povinností chovat se způsobem, který dělá dobré jméno vám i těm, jež zastupujete. Očekáváme od vás, že se jako absolventi ILEA během svých návštěv na Globálním portálu absolventů vynasnažíte dodržovat tento Etický kodex. Následující chování není  
pro Portál absolventů přijatelné: 

 

  • Podvádění nebo porušení Kodexu cti ILEA  
  • Krádež nebo užívání duševního vlastnictví jiné osoby bez povolení  
  • Neúcta, vzdor, nebo agresivita namířená proti jinému absolventovi, instruktorovi, zaměstnanci nebo jakémukoli jinému členovi portálu 
  • Chování, které narušuje pořádek a kázeň nebo svou povahou poškozuje dobrou pověst ILEA 
  • Nevhodné nebo nepovolené používání zdrojů informačních technologií ILEA  
  • Veřejná oznámení účastní platformy, která představují hrozby nebo podněcují k násilí proti jakékoli skupině nebo jedincům vyznačujícím se určitou rasou, pohlavím, barvou pleti, vyznáním, etnickým původem nebo sexuální orientací 

 

 

KÁZEŇ  

Jakékoli porušení pravidel chování a/nebo chování nevhodné pro pracovníky orgánů činných v trestním řízení/bezpečnostních složek může vést k vašemu okamžitému vyloučení z Portálu absolventů.