Welcome to the ILEA Alumni Portal

Welcome to the website of the ILEA Global Network (IGN) Alumni Portal. The Alumni Portal is a resource for ILEA alumni to connect with the network of 70,000 ILEA graduates and access current resources for law enforcement professionals.

If you do not remember your password to log into the Alumni Portal, you can reset your password in the Mạng Lưới Toàn Cầu Ilea application.

Para restablecer su contraseña, por favor visite el IGN

Vous pouvez réinitialiser le mot de passe en visitant IGN.

หากท่านต้องการตั้งรหัสผ่านใหม่ ขอให้เข้าไปที่เว็บไซต์ IGN.

Para redefinir a sua palavra-passe, visite o IGN.

Forgot your username or don't have an account yet? Click here to contact us.


Cổng Thông Tin Cựu Học Viên ILEA Toàn Cầu- Quy Tắc Ứng Xử

Cổng Thông Tin Cựu Học Viên ILEA Toàn CầuQuy Tắc Ứng Xử 

Cổng Thông Tin Cựu Học Viên Toàn Cầu của ILEA  một nơi phát huy tính chuyên nghiệp, trách nhiệm  sự tôn trọng trong một môi trường kết nối mạng  học tập ảo an toàn. Tất cả những người tham gia, những người truy cập vào nền tảng,  quyền được an toàn  cảm thấy yên tâm vào mọi lúc. 

Hành vi của bạn khi truy cập trang web Cổng Thông Tin Cựu Học Viên, tham gia thảo luận, chia sẻ những câu chuyện, các thông lệ thực hành tốt nhất,  sự phản ánh trực tiếp về bạn, tổ chức của bạn, ban ngành của bạn  quốc gia của bạn. Do vậy, bạn  trách nhiệm phải hành xử theo cách để đem lại sự tín nhiệm cho bản thân mình  những người bạn đại diện. Chúng tôi mong muốn bạn cố gắng hết sức với  cách  Cựu học viên của ILEA để tuân thủ Quy Tắc Ứng Xử khi truy cập Cổng Thông Tin Cựu Học Viên Toàn Cầu. Hành vi sau đây không được chấp nhận trên Cổng Thông Tin Cựu Học Viên: 
 

  • Gian lận hoặc vi phạm Quy Tắc Danh Dự của ILEA. 
  • Đánh cắp hoặc sử dụng tài sản trí tuệ của người khác  không xin phép. 
  • Không tôn trọng, thách thức hoặc hiếu chiến nhắm vào một Cựu học viên khác, giảng viên, nhân viên hoặc bất kỳ thành viên nào khác của Cổng Thông Tin. 
  • Thực hiện các hành vi  hại cho trật tự  kỷ luật hoặc  tính chất làm mất uy tín đối với ILEA. 
  • Sử dụng không thích hợp hoặc trái phép các tài nguyên công nghệ thông tin của ILEA. 
  • Đưa ra tuyên bố công khai đe dọa hoặc kích động bạo lực chống lại bất kỳ nhóm hoặc  nhân nào được phân biệt bởi chủng tộc, giới tính, màu da, tôn giáo, nguồn gốc dân tộc hoặc khuynh hướng tình dục. 

 

KỶ LUẬT 

Bất kỳ vi phạm nào đối với các quy tắc ứng xử, / hoặc hành xử không thích hợp với các viên chức thực thi pháp luật  thể khiến bạn bị sa thải ngay lập tức khỏi Cổng Thông Tin Cựu Học Viên.