Welcome to the ILEA Alumni Portal

Welcome to the website of the ILEA Global Network (IGN) Alumni Portal. The Alumni Portal is a resource for ILEA alumni to connect with the network of 70,000 ILEA graduates and access current resources for law enforcement professionals.

If you do not remember your password to log into the Alumni Portal, you can reset your password in the Rrjeti Global ILEA application.

Para restablecer su contraseña, por favor visite el IGN

Vous pouvez réinitialiser le mot de passe en visitant IGN.

หากท่านต้องการตั้งรหัสผ่านใหม่ ขอให้เข้าไปที่เว็บไซต์ IGN.

Para redefinir a sua palavra-passe, visite o IGN.

Forgot your username or don't have an account yet? Click here to contact us.


Kodi i Sjelljes

Portali Global për Alumni të ILEA-s – Kodi i Sjelljes

Portali Global për Alumni të ILEA-s është një vend që promovon profesionalizmin, përgjegjësinë dhe respektin në një mjedis të sigurt virtual për mësim dhe rrjetformim. Të gjithë pjesëmarrësit, të cilët vizitojnë platformën, kanë të drejtë të jenë të mbrojtur dhe të ndihen të sigurt në çdo kohë. 

Sjellja juaj gjatë vizitës në uebsajtin e Portalit për Alumni, pjesëmarrja në diskutime, ndarja e historive, praktikave më të mira, është një reflektim i drejtpërdrejtë i juaji, i organizatës suaj, i departamentit tuaj dhe i vendit tuaj. Prandaj, ju takon juve që të silleni në një mënyrë që ju ka hije dhe që i nderon ata që ju përfaqësoni. Ne presim që ju të bëni çmos si Alumni i ILEA-s që t’i përmbaheni Kodit të Sjelljes gjatë vizitës në Portalin Global për Alumni. Veprimet e mëposhtme nuk janë të pranueshme në Portalin për Alumni: 

 

  • Mashtrimi ose shkelja e Kodit të Nderit të ILEA-s 
  • Vjedhja ose përdorimi i pronës intelektuale të tjetrit pa leje 
  • Mosrespektimi, sjellja provokuese ose armiqësore drejtuar një Alumni tjetër, instruktori, stafi ose cilitdo anëtar tjetër të Portalit 
  • Përfshirja në veprime që janë paragjykuese për rendin dhe disiplinën e mirë ose të një natyre që diskrediton ILEA-n 
  • Përdorimi i papërshtatshëm ose i paautorizuar i burimeve të teknologjisë së informacionit të ILEA-s 
  • Bërja e deklaratave publike të cilat kërcënojnë ose nxisin dhunë ndaj ndonjë grupi ose individi që dallohet për nga raca, seksi, ngjyra, feja, prejardhja etnike ose orientimi seksual 

 

 

DISIPLINA  

Çdo shkelje e rregullave të sjelljes dhe/ose sjellje e pahijshme e zyrtarëve të organeve ligj-zbatuese mund të rezultojë në përjashtimin tuaj të menjëhershëm nga Portali për Alumni.