Welcome to the ILEA Alumni Portal

Welcome to the website of the ILEA Global Network (IGN) Alumni Portal. The Alumni Portal is a resource for ILEA alumni to connect with the network of 70,000 ILEA graduates and access current resources for law enforcement professionals.

If you do not remember your password to log into the Alumni Portal, you can reset your password in the Globálna sieť ILEA application.

Para restablecer su contraseña, por favor visite el IGN

Vous pouvez réinitialiser le mot de passe en visitant IGN.

หากท่านต้องการตั้งรหัสผ่านใหม่ ขอให้เข้าไปที่เว็บไซต์ IGN.

Para redefinir a sua palavra-passe, visite o IGN.

Forgot your username or don't have an account yet? Click here to contact us.


kódex správania

Portál absolventov ILEA Global - kódex správania 

Portál absolventov ILEA Global je miestom, ktoré podporuje profesionalitu, zodpovednosť a rešpekt v bezpečnom prostredí virtuálneho vzdelávania a networkingu. Všetci účastníci, ktorí navštívia platformu, majú za každých okolností právo na istotu a pocit bezpečia. 

Vaše správanie pri návšteve webovej stránky Portál absolventov, účasť na diskusiách, zdieľanie príbehov, osvedčených postupov je priamym obrazom vás, vašej organizácie, vášho oddelenia a vašej krajiny. Preto je vašou úlohou, aby ste sa správali tak, aby ste získali rešpekt pre seba a tých, ktorých zastupujete. Očakávame, že ako absolventi ILEA urobíte maximum, aby ste pri návšteve Portálu absolventov dodržiavali kódex správania. Nasledujúce formy prejavu na Portáli absolventov nie sú prípustné: 

 

  • Podvádzanie alebo porušenie ILEA kódexu etického správania; 
  • Krádež alebo využitie cudzieho duševného vlastníctva bez povolenia; 
  • Neúcta, vzdor alebo agresivita namierená proti ostatným absolventom, inštruktorom, zamestnancom alebo iným členom portálu; 
  • Účasť na konaní, ktoré je na úkor poriadku a disciplíny, alebo je takej povahy, že diskredituje ILEA; 
  • Nevhodné alebo neoprávnené použitie zdrojov informačných technológií ILEA; 
  • Zverejňovanie verejných vyhlásení, ktoré ohrozujú alebo podnecujú násilie voči akejkoľvek skupine alebo jednotlivcovi odlišnému podľa rasy, pohlavia, farby pleti, náboženstva, etnického pôvodu alebo sexuálnej orientácie. 

 

 

DISCIPLÍNÁRNE NÁSLEDKY  

Akékoľvek porušenie pravidiel správania a/alebo konanie, ktoré je nevhodné pre predstaviteľov orgánov pre presadzovanie práva môže mať za následok vaše okamžité vylúčenie z Portálu absolventov.