Welcome to the ILEA Alumni Portal

Welcome to the website of the ILEA Global Network (IGN) Alumni Portal. The Alumni Portal is a resource for ILEA alumni to connect with the network of 70,000 ILEA graduates and access current resources for law enforcement professionals.

If you do not remember your password to log into the Alumni Portal, you can reset your password in the ILEA globālais tīkls application.

Para restablecer su contraseña, por favor visite el IGN

Vous pouvez réinitialiser le mot de passe en visitant IGN.

หากท่านต้องการตั้งรหัสผ่านใหม่ ขอให้เข้าไปที่เว็บไซต์ IGN.

Para redefinir a sua palavra-passe, visite o IGN.

Forgot your username or don't have an account yet? Click here to contact us.


Uzvedības kodekss

ILEA globālais absolventu portāls — Uzvedības kodekss 

ILEA globālais absolventu portāls veicina profesionālismu, atbildību un cieņu drošas virtuālās apmācības un sadarbības veikšanas vidē. Visiem dalībniekiem, kuri apmeklē platformu, ir tiesības atrasties drošībā un vienmēr justies droši. 

Jūsu uzvedība, apmeklējot absolventu portālu, piedaloties diskusijās, daloties ar stāstiem un labo praksi tieši atspoguļo jūs, jūsu organizāciju, jūsu nodaļu un jūsu valsti. Tāpēc jūsu pienākums ir uzvesties tā, lai jūs un tās personas, kuras pārstāvat, izpelnītos cieņu. Mēs sagaidām, ka jūs kā ILEA absolvents darīsiet visu iespējamo, lai, apmeklējot ILEA absolventu portālu, ievērotu Uzvedības kodeksu. Tālāk norādītā uzvedība absolventu portālā nav pieņemama: 

 

  • Krāpšanās un ILEA Goda kodeksa pārkāpšana. 
  • Zagšana vai citu personu intelektuālā īpašuma izmantošana bez atļaujas. 
  • Necieņas, nicinājuma vai agresivitātes pret citu absolventu, instruktoru, personālu vai jebkuru citu portāla dalībnieku izrādīšana. 
  • Iesaistīšanās rīcībā, kas traucē labai kārtībai un disciplīnai vai ceļ neslavu ILEA. 
  • ILEA informācijas tehnoloģiju resursus izmantošana nepienācīgā vai neatļautā veidā. 
  • Platformas dalībnieki nedrīkst sniegt publiskus paziņojumus, kas apdraud vai aicina uz vardarbību pret jebkuru grupu vai personu tās rases, dzimuma, ādas krāsas, reliģiskās pārliecības, etniskās izcelsmes vai dzimumorientācijas dēļ. 

  

SODS  

Par jebkuru uzvedības noteikumu pārkāpumu un/vai uzvedību, kas nav tiesībaizsardzības amatpersonas cienīga, jūs varat tikt nekavējoties izslēgts(-a) no absolventu portāla.