Welcome to the ILEA Alumni Portal

Welcome to the website of the ILEA Global Network (IGN) Alumni Portal. The Alumni Portal is a resource for ILEA alumni to connect with the network of 70,000 ILEA graduates and access current resources for law enforcement professionals.

If you do not remember your password to log into the Alumni Portal, you can reset your password in the Ilea-nın qlobal şəbəkəsi application.

Para restablecer su contraseña, por favor visite el IGN

Vous pouvez réinitialiser le mot de passe en visitant IGN.

หากท่านต้องการตั้งรหัสผ่านใหม่ ขอให้เข้าไปที่เว็บไซต์ IGN.

Para redefinir a sua palavra-passe, visite o IGN.

Forgot your username or don't have an account yet? Click here to contact us.


Davranış Qaydaları

ILEA-nın qlobal məzunlar portalı - Davranış Qaydaları 

ILEA-nın qlobal məzunlar portalı təhlükəsiz virtual tədris və şəbəkələşmə mühitində peşəkarlığı, məsuliyyəti və hörməti təbliğ edən bir məkandır. Bu platformanı ziyarət edən bütün iştirakçıların hər zaman təhlükəsiz olmaq və özlərini təhlükəsiz hiss etmək hüququ var.  

Məzunlar portalının veb-saytını ziyarət etdiyiniz zaman müzakirəyə qatılarkən, hekayələri, ən yaxşı təcrübələri paylaşrkən sərgilədiyiniz davranış sizin simanızı, təşkilatınızın, şöbənizin və ölkənizin nüfuzunu birbaşa əks etdirir. Bu səbəbdən özünüzə və təmsil etdiyiniz şəxslərə etibar qazandıracaq şəkildə davranmaq sizin borcunuzdur. Qlobal məzunlar portalını ziyarət edərkən Davranış Qaydalarına riayət etmək məqsədilə ILEA-nın məzunları olaraq sizdən əlinizdən gələni etməyinizi gözləyirik. Aşağıdaki davranışlar Məzun Portalında qəbulolunmazdır 

  • ILEA-nın Vicdanlı davranış qaydalarına qarşı dələduzluq etmək və bu qaydaları pozmaq 
  • Başqasının əqli mülkiyyətini oğurlamaq və ya icazəsiz istifadə etmək 
  • Başqa bir məzuna, müəllimə, əməkdaşa və ya Portalın hər hansı digər üzvünə qarşı hörmətsizlik, itaətsizlik və ya aqresiv münasibət bəsləmək 
  • Asayişə və nizam-intizama zərər gətirən və ya ILEA-nın nüfuzdan salınması üçün xarakterik olan davranışlarla məşğul olmaq. 
  • ILEA-nın informasiya texnologiyaları resurslarının uyğun olmayan şəkildə və ya icazəsiz istifadə etmək 
  • İrqi, cinsi, dərinin rəngi, dini, etnik mənşə əlamətlərinə və ya cinsi mənsubiyyətə görə fərqlənən hər hansı bir qrupa və ya şəxsə qarşı zorakılıq təhdidi yaradan və ya zorakılığa təhrik edən açıq bəyanatlar vermək. 

 

NİZAM-İNTİZAM 

Davranış qaydalarının pozulması və/yaxud hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşlarına yaraşmayan hər hansı davranış tərzi Məzunlar portalından dərhal xaric edilmə ilə nəticələnə bilər.